Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
YİVSİZ AV TÜFEKLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
 
TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YİVSİZ AV TÜFEKLERİ İLE İLGİLİ DUYURUSU
 
Tokat İl Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde Olağanüstü Hal Süresince terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve Bölücü Terör Örgütü mensuplarının tespitinin doğru olarak yapılabilmesi amacıyla terör örgütü mensuplarınca kullanılan piyade tüfeğine benzer uzun namlulu, şarjörlü otomatik av tüfeklerinin (12,16,20,28 ve 36 calibre) ruhsatlı dahi olsa taşınması veya nakli yasaklanmıştır. Ayrıca son zamanlarda internet üzerinden av tüfeği vb. satış duyumlarının alındığı Terör örgütüne müzahir şahıslarca da temin edilip provokatif amaçlı eylemlerde kullanılabileceği dikkate alınarak;
Vatandaşlarımızın alacakları tüfekleri devlet tarafından izin verilen av bayilerinden temin edip ruhsatlandırmaları gerekmektedir.  Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
             Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen  kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak  avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
             İmalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara, ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişiye her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
 
 • Tokat Uyusturucu Mucadele
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS